O Przedszkolu

Dziaamy w Policach od 1947 roku. Jestemy najstarszym przedszkolem w naszej gminie. Od 1995 r. jestemy przedszkolem publicznym. Od 16 maja 2007 r. nasze przedszkole nosi nazw „Calineczka”.

Zapewniamy dzieciom okazj do rnorodnych, ciekawych zaj, stwarzamy warunki do wielokierunkowej edukacji dzieci.

Istniejemy, aby pomaga rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmodszych dzieci.

Efektywnie wspomagamy rodzin w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjaem, moliwociami rozwojowymi, w korelacji ze rodowiskiem spoeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy wychowywa samodzielnego, twrczego, otwartego, na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwinitego absolwenta naszego przedszkola.

Kade dziecko jest dla nas jednakowo wane bez wzgldu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposaone sale zabaw, fachow kadr pedagogiczn, kameralne "domowe" warunki, bardzo dobr atmosfer, bezpieczestwo, partnerskie relacje.


Wiersz o przedszkolu:

„W naszym zameczku”

W naszym zameczku za pierwszymi drzwiami
Mieszkaj „Soneczka” wraz ze „Skrzatami”.
Do drugich drzwi prowadz schodki,
I tam mieszkaj „Psotki Chichotki”.
Lecz kady bardzo zdziwi si,
Gdy spotka w zamku malutkie „Misie”.

W naszym zameczku od lat ju wielu,
Zasiada na dyrektorskim fotelu,
Pani Magosia, Gosi czasem zwana,
Przez maych paziw bardzo lubiana.

Nie brak jest u nas te i dam dworu.
I wszystkie - daj tu sowo honoru!-
Na miano prawdziwych dam zasuguj,
Bo si paziami zacnie opiekuj.
Wierszyka naucz, piosenk zapiewaj,
No i baagan po maych paziach posprztaj.

Jest i mistrz kuchni – Pietrolini Pietroniej-
Herbu „Biay berecik”
Ktrego obiadki uwielbiaj dzieci.
Ach! I kuchareczka niewielka,
Co kucharzowi miesza w rondelkach.

Jest i mistrz rzemiosa wszelkiego,
Ktry stuka, krci, wierci dziury,
A si trzs zamkowe mury!
Caym paacem dwie ochmistrzynie zarzdzaj
I o dukaty w naszym skarbcu dbaj.

Wesoo w naszym zameczku bywa,
Wic kto yw, niech do nas przybywa.


napisaa Mariola Zikowska
Strona gwna  |  © 2007-2017 by 1408