O Przedszkolu

Działamy w Policach od 1947 roku. Jesteśmy najstarszym przedszkolem w naszej gminie. Od 1995 r. jesteśmy przedszkolem publicznym. Od 16 maja 2007 r. nasze przedszkole nosi nazwę „Calineczka”.

Zapewniamy dzieciom okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, stwarzamy warunki do wielokierunkowej edukacji dzieci.

Istniejemy, aby pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy wychowywać samodzielnego, twórczego, otwartego, na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta naszego przedszkola.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale zabaw, fachową kadrę pedagogiczną, kameralne "domowe" warunki, bardzo dobrą atmosferę, bezpieczeństwo, partnerskie relacje.


Wiersz o przedszkolu:

„W naszym zameczku”

W naszym zameczku za pierwszymi drzwiami
Mieszkają „Słoneczka” wraz ze „Skrzatami”.
Do drugich drzwi prowadzą schodki,
I tam mieszkają „Psotki Chichotki”.
Lecz każdy bardzo zdziwi się,
Gdy spotka w zamku malutkie „Misie”.

W naszym zameczku od lat już wielu,
Zasiada na dyrektorskim fotelu,
Pani Małgosia, Gosią czasem zwana,
Przez małych paziów bardzo lubiana.

Nie brak jest u nas też i dam dworu.
I wszystkie - daję tu słowo honoru!-
Na miano prawdziwych dam zasługują,
Bo się paziami zacnie opiekują.
Wierszyka nauczą, piosenkę zaśpiewają,
No i bałagan po małych paziach posprzątają.

Jest i mistrz kuchni – Pietrolini Pietroniej-
Herbu „Biały berecik”
Którego obiadki uwielbiają dzieci.
Ach! I kuchareczka niewielka,
Co kucharzowi miesza w rondelkach.

Jest i mistrz rzemiosła wszelkiego,
Który stuka, kręci, wierci dziury,
Aż się trzęsą zamkowe mury!
Całym pałacem dwie ochmistrzynie zarządzają
I o dukaty w naszym skarbcu dbają.

Wesoło w naszym zameczku bywa,
Więc kto żyw, niech do nas przybywa.


napisała Mariola Ziółkowska
Strona główna  |  © 2007-2017 by 1408