Plan dnia w "Calineczce"

Powitanie dnia w Przedszkolu

6.00-8.20 Zabawy wg inwencji dzieci, w kcikach tematycznych, praca z zespoem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulujco-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porzdkowe; zabawy i wiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze piewem, zabawy integracyjne, wiczenia poranne.

8.30- 9.00 niadanie

10.00- II niadanie- przekski


Czynnoci samoobsugowe: doskonalenie umiejtnoci samodzielnego i estetycznego spoywania posiku

9.15-11.30 Dziaalno edukacyjna w oparciu o podstaw programow

 • Zajcia i zabawy edukacyjne,
 • Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • Zabawy organizowane i swobodne, 
 • Gry sportowe oraz wiczenia ksztatujce postaw dziecka, 
 • Obserwacje.
11.30-12.00 Obiad

Czynnoci samoobsugowe; wiczenie umiejtnoci prawidowego posugiwania si sztucami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odywiania si; 

Poobiedni relaks w Przedszkolu

12.15-14.00

Grupy modsze - odpoczynek poobiedni
Grupy starsze - relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, pobyt na wieym powietrzu.

14.00-14.30 Podwieczorek

Czynnoci samoobsugowe i porzdkowe; pomoc w nakrywaniu do posiku

14.30-16.00 Zabawy integracyjne - poegnanie przedszkola

Kontynuacja dziaalnoci edukacyjnej,
 • zabawy ruchowe, 
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • wiczenia gramatyczne, sownikowe,
 • praca wyrwnawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne wedug zainteresowa,
 • zajcia w maych zespoach,
 • omwienie z dziemi wydarze dni
 • wasna aktywno dzieciStrona gwna  |  © 2007-2017 by 1408