Plan dnia w "Calineczce"

Powitanie dnia w Przedszkolu

6.00-8.20 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne.

8.30- 9.00 Śniadanie

10.00- II Śniadanie- przekąski


Czynności samoobsługowe: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.15-11.30 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

 • Zajęcia i zabawy edukacyjne,
 • Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • Zabawy organizowane i swobodne, 
 • Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 
 • Obserwacje.
11.30-12.00 Obiad

Czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się; 

Poobiedni relaks w Przedszkolu

12.15-14.00

Grupy młodsze - odpoczynek poobiedni
Grupy starsze - relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, pobyt na świeżym powietrzu.

14.00-14.30 Podwieczorek

Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30-16.00 Zabawy integracyjne - pożegnanie przedszkola

Kontynuacja działalności edukacyjnej,
 • zabawy ruchowe, 
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
 • praca wyrównawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne według zainteresowań,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dni
 • własna aktywność dzieciStrona główna  |  © 2007-2017 by 1408