Oferta

Przedszkole nasze realizuje zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Pracujemy według programów dopuszczonych przez MEN i programów autorskich. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami, które nas wspierają w naszych działaniach.

Programy, które wykorzystujemy w swojej pracy:

Program obowiązkowy:

 •   "Od przedszkolaka do pierwszaka" - autor Iwona Broda. realizacja w gr. III
 •   "Zanim będę uczniem" - autor Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała - realizacja w gr I,II,IV
 •   Program nauczania języka angielskiego - autor Barbara Czekańska, Izabela Łopińska- realizacja w gr I,II,III,IV

oraz elementy programów:

 •   Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego
 •   Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz
 •   Odimiennej nauki czytania” wg Ireny Majchrzak
 •   Edukacji zdrowotnej” K. Dutkiewicz i K. Kamińskiej
 •   „Dziecięca matematyka”- autor prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Przedszkole nasze oferuje godziny otwarcia dostosowane do potrzeb rodziców. Placówka proponuje oprócz planowanych zajęć, realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi nauczycieli, zajęcia dodatkowe:
 •   Język angielski
 •   Religia
 •   zajęcia logopedyczneStrona główna  |  © 2007-2017 by 1408